Känner du igen symtomen?

Symtom från en äggallergi kan komma snabbt efter att man ätit, eller upp till några timmar efteråt. Hudreaktioner som utslag, eksem eller svullnad är vanligt. Astma, andningssvårigheter, kräkningar, magont eller diarré är också vanliga symtom. I sällsynta fall kan äggallergi orsaka en allvarlig allergisk reaktion, anafylaxi.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet