Anafylaktisk chock

Anafylaxi är en akut och ofta snabbt insättande överkänslighetsreaktion. Reaktionen kan vara direkt livshotande. Vanligen utlöses anafylaxi genom så kallade IgE-medierade reaktioner. Födoämnen ligger bakom de flesta fall av anafylaxi hos barn. Jordnötter, nötter, ägg och mjölk tillhör de ämnen som oftast orsakar anafylaxi.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet