Säkert att vaccinera?

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehåller inte tillräckligt mycket äggprotein för att utlösa en allergireaktion hos det stora flertalet av barn med äggallergi.
Barn som har fått svåra allergiska reaktioner av ägg bör vaccineras under övervakning på en vårdmottagning efter bedömning av en specialistläkare. Rådgör alltid med din vårdkontakt.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet