Osköna maj

Utflykter och utomhusaktiviteter infaller ofta mitt i högsäsongen för pollen. Förskolan eller skolan bör kunna erbjuda anpassade aktiviteter inomhus för barn som har svårt att vistas ute under pollensäsongen, eller tillåta att den som har besvär av sin allergi minskar eller avbryter en utomhusaktivitet.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet