Symtom vid anafylaxi

Symtomen för anafylaxi uppstår efter några minuter upp till några timmar efter exponering för ämnet. Risken för en svår reaktion är större om symtomen kommer snabbt.

Vanliga symtom är andningsbesvär, buksmärtor, diarré, hackhosta, heshet, illamående och kräkningar, kraftig rinnsnuva, nässelutslag, svullnad och klåda i handflator, fotsulor och hårbotten. Barn är benägna att utveckla andningsvårigheter.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet