Checklista för pollensäsongen

  • Följ pollenprognoserna för att se hur pollenhalten utvecklas i landet och där du bor.
  • Om du har besvär av björk eller andra lövträd, börja ta läkemedel ungefär när lövsprickningen startar.
  • Om du har besvär av gräspollen, börja ta läkemedel minst två veckor innan gräspollensäsongen startar i din del av Sverige.
  • Gråbo blommar vanligtvis i slutet av juli till mitten av augusti i hela landet. Halterna av pollen varierar. Har du besvär, börja ta läkemedel två veckor innan säsongen börjar.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet