Bli en allergiambassadör!

  • Tänk igenom alla moment som riskerar att bli en fallgrop på förskolan eller skolan och prata igenom detta med de ansvariga pedagogerna.
  • Berätta om försämringsperioder då korsreaktioner kan förvärras och att fysiska aktiviteter då kan påverka allmäntillståndet mer än vanligt för barnet.
  • Beskriv också vad barnet får för slags symtom, så att de kan skapa goda förutsättningar för barnet att känna sig delaktig även under pollensäsongen.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet