Kattjo!

Näst efter björkpollen är katt den vanligaste orsaken till allergi med besvär från luftvägarna. Drygt var tionde person har allergi eller överkänslighet mot katt. Besvären uppstår oftast när man träffar katten inomhus, men kan även uppstå utomhus.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet