Allergiutredning

För att gå vidare i utredningen kan läkaren också använda sig av olika testmetoder som kan visa vad besvären beror på. Pricktest på huden eller ett ImmunoCap-test som är ett blodprov kan visa om du har allergiantikroppar. Det kan också vara aktuellt med lungfunktionstest för att se hur lungorna fungerar.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet