Att förebygga allergi

Allergi uppstår när toleransen för vissa ämnen rubbas i immunförsvaret, hur vi exponeras för ämnet tros spela en roll. När det gäller ämnen som vi exponeras för via mag- och tarmkanalen så leder de normalt till tolerans.

Livsmedelsverket och barnläkarföreningens allergisektion rekommenderar att alla livsmedelsgrupper, inklusive jordnötter, introduceras under första levnadsåret. Genom att regelbundet ge barnet födoämnen tränas immunförsvaret.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet