Hur ska vi tänka inför vaccination?

Vissa vaccin innehåller äggprotein. Barn med lindriga reaktioner av ägg kan vaccineras på vanligt sätt på en barnavårdscentral. Men barn med svåra allergiska reaktioner bör vaccineras under övervakning på en vårdmottagning efter bedömning av en specialistläkare. Rådgör alltid med din vårdkontakt.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet