Sök hjälp för besvären

Om du misstänker allergi och har besvär ska du söka läkarhjälp. Berätta om när besvären uppstår, det ger läkaren möjlighet att förstå hur svåra symtomen är och vad som orsakar dem. Barn med allergi mot ett pälsdjur kan t ex vara känslig mot damm eller reagera med astmasymtom i samband med ansträngning.

Förbered er gärna genom att föra dagbok över symtomen.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet