Testa toleransen

Hos de flesta uppstår tolerans för ägg innan skolåldern. För barn med äggallergi brukar diagnosen omvärderas regelbundet för att se om den växt bort, då undersöks barnet med hjälp av pricktest eller blodprov. Mängden allergiantikroppar i blodet eller storleken på pricktestet brukar minska när barnet börjar tolerera ett livsmedel. Då kan en provokation göras av vårdpersonal för att se om barnet reagerar.

Det är viktigt att inte själv testa ditt barn på det sättet.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet