Fler anledningar till reaktion

I stallmiljö finns till exempel mycket hö där allergen kan samlas vilket gör att man utsätts för en stor mängd hästallergen. Har man samtidigt gräsallergi kan man också reagera på pollen i höet. Om en gödselstack finns i närheten av stallen kan lukten därifrån verka retande på luftvägarna och därmed lättare ge upphov till astmasymtom.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet