Bli en allergiambassadör

Tänk igenom alla moment som kan leda till risk för allergisk reaktion, och prata igenom dessa med de ansvariga pedagogerna. Beskriv också vad barnet får för slags symtom om det drabbas av en allergisk reaktion.

Ju mer de vet, desto mer engagerade blir de att skapa goda förutsättningar för att barnet ska känna sig inkluderat i olika mat-sammanhang.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet