Behandling vid allergi

Den vanligaste behandlingen vid lätt eller måttlig allergi är tabletter med anthistamin, nässpray med kortison eller ögondroppar. När man får en allergisk reaktion frigörs histamin, som är en signalsubstans, i kroppen. Antihistaminet blockerar effekten av histaminet och dämpar effektivt och snabbt den allergiska reaktionen.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet