Tips till barnvakten

Om du skaffar barnvakt så är det också viktigt att berätta om allergin och vad som händer om barnet får en allergisk reaktion. Om mor- eller farföräldrar ska ta hand om sitt barnbarn så underlättar det ju om de redan från början lär sig lite mer om allergin, t ex genom att du delar en lektion eller att de tar del av en checklista som du fyllt i.

Ladda ner checklista i PDF-format.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet