Hur uppstår allergi?

Allergi orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar på ämnen som är ofarliga och som vi normalt tål. Dessa allergiframkallande ämnen kallas allergener och finns överallt i vår miljö, exempelvis i vissa livsmedel och i pollen.

Allergi kan delas in i två kategorier: IgE-medierad allergi och icke-IgE-medierad allergi. Varför man blir allergisk vet man inte, men arv och miljö är de huvudsakliga anledningarna.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet