IgE-medierad allergi

Vid en IgE-medierad allergireaktion produceras IgE-antikroppar av immunförsvaret när det kommer i kontakt med ett allergen. IgE aktiverar sedan vita blodkroppar, (mastceller och basofiler), som frigör histaminer och andra ämnen, som i sin tur orsakar inflammation.

Det är inflammationen som ger besvären och beroende på var i kroppen den uppstår så får vi olika symtom.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet