Om Allergiakademin

Allergiakademin är utvecklad av Astma- och Allergiförbundet som arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi och annan överkänslighet. Genom att tillgängliggöra grundläggande kunskap och praktiska tips i Allergiakademin vill vi underlätta för alla som i sin vardag möter barn med allergi. Allt innehåll är evidensbaserat och faktagranskat av Astma- och Allergiförbundets sakkunniga. Allergiakademin kommer att kompletteras med kunskap om fler allergiämnen allt eftersom.

Allergiakademin är finansierad av Svenska Postkodlotteriet.


Svenska Postkodlotteriet

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet