Symtom vid allergi

Symtom vid allergiska reaktioner kan vara hudreaktioner, andningssvårigheter, ont i magen med diarré, kräkningar, eller rinnande ögon och näsa. Om man har en svår allergi kan man också få allvarliga livshotande, så kallade anafylaktiska, reaktioner.

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Astma och Allergiförbundet